מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרינו
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

האם עסקך נפגע במהלך מבצע צוק איתן?


הבאנו לך את עיקרי המסמך שמפרט את דרישת התשלומים מהמדינה, המסמך המלא מפורט באתר לשכת רואי החשבון , כאן מוצגים תמצית עיקרי המסמך:

בעל עסק הנמצא , אשר עסקו נמצא בקרבת הרצועה

ראשית יש להבחין בין עסקים אשר הגישו תביעה במהלך מבצע “עמוד ענן ” לעסקים שהוקמו לאחר “עמוד ענן” או אלו שלא הגישו תביעה במהלכו.

אלו אשר הגישו תביעה במהלך “עמוד ענן”, יוכלו לתבוע פיצוי בשיעור של עד 80% מגובה הפיצוי שאושר לו . במידה וחלה ירידה בהכנסה של למעלה מ-20% , בתקופה שבין ינואר-יוני 2012 לתקופה שבין ינואר-יוני 2014 , סכום המקדמה שיאושר יביא בחשבון ירידה זו.

אלו אשר לא הגישו תביעה בזמן עמוד ענן, תחושב המקדמה ע”פי המחזור החודשים הממוצע ע”פי שנת פתיחת העסק, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת שיחושב ע”י רשות המיסים .

חשוב לציין , כי ניתן להגיש את התביעות כל עוד המעסיק שילם את שכרם של העובדים.

פיצוי לעובד הגר בקרבת הרצועה

קיימים גם תביעות לעובדים הנמצאים בקרבת הלחימה, ונמנע מהם ללכת לעבודה התביעות ייעשו בשל הקרבה לגבול הרצועה , ובהתאם להנחיות רשויות המס.

נוסחת הפיצוי לעובד

שכר עבודה יומי לעובדXמספר ימי היעדרותXמקדם פיצוי = פיצוי עקיף לעובד

אופן ההגשה והטיפול בתביעה

1. טופס תביעה מס’ 7116 ממולא וחתום . (ניתן להשיג באתר רשות המיסים).

2. העתק מודפס מגיליון חישוב השכר בו קים סיכום הפיצוי לכלל העובדים.

3. המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק.

4. תצהירי היעדרות חתומים של כל אחד מהעובדים ורשימה מסודרת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון וטלפון נייד. <