מאמרים

האם עסקך נפגע במהלך מבצע צוק איתן?

הבאנו לך את עיקרי המסמך שמפרט את דרישת התשלומים מהמדינה, המסמך המלא מפורט באתר לשכת רואי החשבון , כאן מוצגים תמצית עיקרי המסמך: בעל עסק הנמצא , אשר עסקו נמצא בקרבת הרצועה ראשית יש להבחין בין עסקים אשר הגישו תביעה במהלך מבצע “עמוד ענן ” לעסקים שהוקמו לאחר “עמוד ענן” או אלו שלא הגישו תביעה במהלכו. אלו אשר הגישו תביעה במהלך “עמוד ענן”, יוכלו לתבוע פיצוי בשיעור של עד 80% מגובה הפיצוי שאושר לו . במידה וחלה ירידה בהכנסה של למעלה מ-20% , בתקופה שבין ינואר-יוני 2012 לתקופה שבין ינואר-יוני 2014 , סכום המקדמה שיאושר יביא בחשבון ירידה זו. אלו אשר לא הגישו תביעה בזמן עמוד ענן, תחושב המקדמה ע”פי המחזור החודשים הממוצע ע”פי שנת פתיחת העסק, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת שיחושב ע”י רשות המיסים . חשוב לציי

חובותיי כמעסיק

למעסיק מתחיל , יש המון מידע שצריך להתחיל איתו , אחד מהם ובין החשובים הוא הטיפול בתנאים הסוציאלים של העובד, בואו נעזור לכם להרכיב עוד חלק בפאזל .. חובות העסק וזכויות עובדים חובות חוקיות שחלות על עסק שמעסיק עובדים: • פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי • באחריות המעסיק לדווח לפקיד השומה על משכורתו של העובד ולהעביר מדי חודש את המס שנוכה במקור למס הכנסה. • באחריות המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו. יודגש כי העסקת עובדים ללא תשלום דמי ביטוח לאומי או דמי בריאות , גם אם מדובר בעובדים זמניים, עובדים זרים או בכל אופן העסקה אחר, הינה עבירה פלילית! • פירוט שיעורי תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות באחוזים מהשכר. עיקרי זכויות העובדים הודעה לעובד על תנאי העסקה

פתיחת חברה

צירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על פי חוק על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה. ריכזנו עבורכם את מרבית הפעולות אשר נדרש בעל עסק לבצע מול הרשויות: רישום חברה בע”מ אצל רשם החברות פתיחת תיק במע”מ פתיחת תיק במס הכנסה פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות: • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה חתום על ידי מבקש רישום החברה ועורך דין. • הצהרת בעלי מנוית בפני עורך דין. • טופס בקשה לרישום חברה. • הצהרת דירקטורים ראשונים. יובהר, כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום. • תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה

סקירת מס בנדל”ן

כללי ‏השקעות נדל"ן (מגורים/מסחרי) חייבות בדיווח ובמס בארה"ב ובישראל בדומה לשאר מדינות העולם המערבי, בסקירה זו, ננסה לענות על מספר שאלות עקרוניות הנוגעות לנושא. במהלך חיי הנכס, צפויים שלושה סוגי הכנסות החייבות בדיווח ובמס: ‏א. הכנסות שכירות מהנכס (שוטף). ‏ב. רווח הון בעת מכירת הנכס קצר מועד (פחות משנה) ג. רווח הון בעת מכירת הנכס ארוך מועד (יותר משנה) ‏הכנסות אלו חייבות במס הן בארה"ב והן בישראל. סעיף 7 לאמנת המס בין ישראל לארה"ב מסדיר נושא זה ומגדיר את אופן "זכות המיסוי הראשונית", אשר במקרה של השקעה של תושב ישראל בנכס בארה"ב, זכות המיסוי הראשונית, הינה לארה"ב. מדינת ישראל "זכאית" אף היא לדיווח ומס בגין הכנסות אלו, לאחר ארה"ב כאמור לעיל ובהתאם לתנאים אשר נקבעו באמנת המס ובדין הפנימי של המדינו

צריך עוד פרטים? צור איתנו קשר

אנחנו כאן כדי לסייע. צור איתנו קשר בטלפון, דואר אלקטרוני או דרך ערוצי המדיה החברתיים שלנו